AtB

AtB

AtB er en bedrift som har som oppgave å planlegge, kjøpe og markedsføre kollektivtjenester, og er registrert som et AS, selv om det er eid av fylket i sin helhet.

Hovedoppgaver er ruteplanlegging, drift, markedsføring og informasjon, IKT, økonomi, personal og kundeservice.

AtB tar miljøansvar og søker å drifte så miljøvennlig som mulig. I dag består parken av 200 gassbusser og 10 hybridbusser.

Som mange byer rundt om er også superbuss et alternativ som diskuteres i fylket. I en langsiktig plan ligger det at all persontrafikkvekst skal håndteres av kollektivtransporten, noe som tilsvarer en økning på 2% per år fram til 2050. Alt dette i den såkalte ”nullvekstmålet for 2019-2029”.

Men for å få superbuss -alternativet implementert i bybildet, må det gjøres endringer og utbedringer i infrastrukturen. Dette gjelder punkter som traseer, stasjoner, knute og omstigningspunkt, snuplasser med mer. Samtidig må signal og systemtavler utvikles for denne typen buss. Samtidig må kapasiteten utvikles og forbedres betraktelig. Flere må benytte seg av sykkel og gangveier.

Det er ingen tvil om at AtB tar miljøansvaret på alvor, og jobber kontinuerlig med å utvikle nye rutealternativ og finne måter å redusere miljøbelastningen på. Det konkurreres også internt på såkalt ”grønn kjøring”, hvor man kan måle med hjelp av et apparat hvor mye miljøgasser man slipper ut på sin kjøring. Dette er noe som er satt inn i de fleste busser i dag. På den måten får man økt bevissthet og større forståelse for miljøtiltak man kan gjøre som buss sjåfør.