Bruk fornybar energi til arbeidsplassen

Bruk fornybar energi til arbeidsplassen

I Norge tenker vi ofte grønt, men det er samtidig viktig å få med alle og enhver med på denne tankegangen. Det er fortsatt mange som henger etter hva gjelder fornybar energi, og da er det stort fokus på virksomheter som bør følge etter for å skape et grønnere Norge. Fornybar energi går ut på å ikke bruke kilder som gir store utslipp, og med både vann og luft, så har vi i Norge gode forutsetninger for å leve på fornybar energi.

Vinteren i Norge er meget kald, og det gjør at mange tyr til tradisjonell fyringsolje for å få varme. Dette er langt i fra målet om å benytte bare fornybar energi i fremtiden, og mange virksomheter trenger derfor å bytte ut dette med et produkt som kan være mer lønnsomt og skape bedre arbeidsforhold for sine ansatte. Dette går på mer enn bare varme, da luftkvaliteten også spiller en stor rolle for arbeidsforholdene til virksomheten. For at Norge skal nå sine klimamål, så bør virksomheter være nærmest utslippsfri hva gjelder oppvarming.

 

Bytt ut oljefyringsanlegg med varmepumpe

Det å bytte ut et oljefyringsanlegg har sine fordeler, og det vil være en stor gevinst for både deg, virksomheten, og klimaet til Norge. Selv om det kun er snakk om en arbeidsplass, så er dette med på å påvirke totalbildet. Derfor er det viktig å ta miljøet på alvor, ettersom bare du eller din virksomhet kan spille en stor rolle. Et produkt som kan utgjøre en stor forskjell for klimaet er varmepumper, ettersom det har en rekke positive miljøgevinster.

Varmepumper gir ingen lokale utslipp og bidrar til bedre luft, og da legges det stort fokus på områder som sentrum i byen, og andre områder hvor det foregår store utslipp. Du kan gå til anskaffelse av en varmepumpe som gir god luftkvalitet for dine ansatte på arbeidsplassen, og dette er nødvendig for å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Mange av oljefyringsanleggene er gamle, og dette utgjør en stor forurensningsfare.

 

Grønne arbeidsplasser er viktige for fremtiden

Norske arbeidsplasser har mange oljefyringsanlegg som gjør det utfordrende å opprettholde god luftkvalitet og klimamålene som Norge har satt seg. Det er derfor viktig at disse byttes ut så fort som mulig, slik at Norge kan tilby grønnere arbeidsplasser og bedre forhold for de ansatte. Dette er viktige tiltak for fremtiden ettersom store utslipp ødelegger for planeten.

Norge er midt i en omstillingsfase hvor olje og gassektoren skal investeres i mindre. Da passer det perfekt at oljefyringsanleggene blir byttet ut med varmepumper som tilbyr fornybar energi for nåtiden og for å sikre fremtiden. Grønnere arbeidsplasser er også nødvendig for å være en virksomhet som oppfyller kravene til de ansatte, og som vil være attraktiv for utenlandske jobbsøkere. Dette er andre viktige faktorer å ta med i beslutningen om å benytte fornybar energi på arbeidsplassen. Sikre fremtiden til virksomheten din, og hjelp Norge med å nå sine klimamål. Dersom din bedrift tar ansvar, så vil andre bedrifter, så vel som dine kunder, følge etter!