Byggmakker BM

Byggmakker BM

Byggmakker fortsetter som leverandør av trelast og andre byggevarer i de aller nordligste fylkene i landet, og regner med å omsette for 1 milliard kroner over tre år. Det er samarbeidspartene i NESO som går sammen om innkjøpet, og fordi Byggmakker og andre har så stor markedsandel i disse områdene, frykter de ikke for utviklingen. Gjennom vårt samarbeid for kundene gunstigere pris enn hva entreprenørene selv ville klart å gjøre avtaler på.

I følge innkjøpssjef Flygel er avtalen spesiell på den måten at både store og små medlemmer av avtalen vil profittere på den. I tillegg har vi utviklet nye rutiner rundt service garanti som omhandler reklamasjon og tidsfrist på levering av tilbud. Over 20 av BM sine butikker vil levere varer knyttet til denne avtalen. Avtalen hjelper oss til å utnytte våre logistikkløsninger og fasiliteter på stedet. På denne måten vil man gjennom avtalen få en felles utvikling hvor partene arbeider tett og søker åpenhet og samarbeid. Medlemmene i samarbeidet omsetter for over 10 mrd. Kroner hvert år, og har i alt over 4000 ansatte.

Det er ikke alle utsalgsteder som får pluss i margen, og som har fått klar beskjed om å gjøre store forandringer, både for kundenes og de ansattes sikkerhet. Daglig leder Jan Mauseth har mottatt beskjedene, men ikke nødvendigvis forstått dem, derfor har han fått inn en konsulent som skal gjennomgå kravene.

Etter en liten runde i lagrene fant han fort ut at det ene måtte stenges umiddelbart, mens det andre lageret måtte tømmes slik at man fikk sikret tak og vegger. NESO anser avdelingen i Stjørdal som en skamplett, men regner med at Jan får ut fingeren og vil gjøre de utbedringene som trengs.