Hvorfor du burde overveie å flytte din virksomhet online

Hvorfor du burde overveie å flytte din virksomhet online

Bruken av internett har vokst kraftig de siste årene, og med det så har flere og flere gründere startet med å lansere sine virksomheter online. Selv om de tradisjonelle, fysiske virksomhetene i dag kanskje er mest kjent for oss, er det ingen tvil om at virksomheter online har gitt sitt inntog. Men hva er egentlig fordelene med å ha sin virksomhet online?

 Krever mindre kapital

 For mange som går rundt med en liten gründerspire blir ideen aldri til virkelighet. Man tenker at det er urealistisk å kunne oppnå, og legger derfor tanken vekk. Det krever en del kapital å starte opp noe selv, og man er i mange tilfeller avhengige av å ha en investor eller flere som tror på ideen. Dermed kan en online virksomhet være mer oppnåelig. Å starte en online virksomhet krever ikke like mye kapital som en fysisk virksomhet, da man slipper for mange kostnader som for eksempel lokale og elektrisitet.  Det vil koste noe å få opprettet en hjemmeside og vedlikehold denne, men generelt sett vil det medføre langt mindre kostnader enn en fysisk virksomhet.

 Nettbruk økt kraftig

 Nordmenn bruker mye tid på internett – faktisk viser undersøkelser at 87% av nordmenn bruker internett daglig. Som en følge av at internett har blitt en så stor del av vår hverdag så har netthandelen økt mye de siste årene. Folk synes dette er lettvint og mer tilgjengelig, samtidig som de får tilgang til et større utvalg av varer, og derfor har netthandel i stor grad vokst de siste årene. For virksomheter betyr dette at det kan være smart å satse på online virksomheter, da folk bruker så mye tid på internett nå til dags. Det vil gjøre virksomheten mer tilgjengelig for kunden, og av den grunn kan det være lettere å nå ut til en større kundegruppe.

 Fleksibilitet

 En online virksomhet gir en helt ny grad av fleksibilitet i forhold til en fysisk butikk. I en fysisk virksomhet skal du møte opp i virksomhetens lokaler og du har ofte bestemte tider å forholde deg til. Ved en online virksomhet så kan du jobbe når du vil og hvor du vil. Dermed kan du arbeide fra hele verden, så om du foretrekker å reise rundt istedenfor å forholde deg til et sted, vil en online virksomhet gi deg muligheten til dette.

Fysiske virksomheter står fortsatt sterkt i dagens samfunn, men online virksomheter er på vei inn med stor fart. Som vi har gått gjennom over finnes det en rekke fordeler ved å drive online virksomhet, og det er flere som velger å kun kjøre på nettet i dag. Et eksempel er Bedre Nætter som kun selger senger online uten noen fysisk butikk, hvilket du kan lese mer om her.