Statoil undersøker ulykker

Statoil undersøker ulykker

Statoil har hatt noen uhell på sine plattformer i Nordsjøen, hvor det har også vært en risiko for at det kan tap av liv. Derfor er noen mennesker nå i ferd med å undersøke hva som må gjøres, så det ikke kommer til å skje igjen. En del av Statoil tror ikke at det finnes samarbeide i selskapet, og så er det et veldig reelt problem, fordi det er kjernen for å skape et trygt arbeidsmiljø. Hvis ikke ledelsen snakker med de ansatte, slik at det ikke ser ut til at de gjør nå, så vil de ikke finne problemene eller ha mulighet for å se på dem, og så er det flere personer som kan miste livet sitt.

Det er forskjellige meninger om hvordan alle disse problemene skal bli behandlet. Det er noen, som tror at man må stoppe helt med produksjon før enn at man kan finne ut av hva som er galt og bli kvitt det, men det finnes også de som mener at det er for ekstremt. De mener rett og slett at det er for veiløs å stoppe produksjonen for forhandlingene, og at det derfor må gjøres noen forhandlinger som kan kjøre sammen med produksjonen. Dessuten er det mye penger på spill, fordi hvis man slutter å pumpe olje i noen tid mens man skal forhandle, så det er penger man mister.